Bezpłatne świadczenia w ramach kontraktu z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii gwarantowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia mi.n. takie jak:


-sanacja jamy ustnej ( usuwanie zębów i ich korzeni)

-chirurgiczne usuwanie zębów zatrzymanych, mądrości - "8"

-usuwanie torbieli kości szczękowych i tkanek miękkich

-wycinanie guzów, guzków i zmian guzopodobnych jamy ustnej

-diagnostyka onkologiczna i pobieranie wycinków ze zmian potencjalnie złośliwych

-plastyki połączeń ustno - zatokowych

-plastyki wędzidełek

-przygotowanie chirurgiczne jamy ustnej do leczenia protetycznego

- oraz wiele innych świadczeń z zakresu chirurgii stomatologicznej