CENNIK ŚWIADCZEŃ KOMERCYJNYCH

 

usługa                                                                           kwota     (zł)

konsultacja chirurgiczna                                                                                    150

Dotyczy wizyt pierwszorazowych. Zawiera wykonane przez lekarza specjalistę pełne ( w zakresie dziedziny) badanie pacjenta, zebranie wywiadu medycznego oraz kwalifikację do ewentualnego zabiegu ze względów medycznych, określenie wskazań i przeciwwskazań, rokowania. Cena może zawierać także wydanie specjalistycznej opinii lekarskiej dla lekarza prowadzącego bądź wydanie zaświadczenia lekarskiego do celów leczniczych np. przed inną planowaną operacją/ leczeniem - jeśli potrzebne.

RTG panoramiczne w ramach konsultacji                                                       50

RTG punktowe w ramach konsultacji                                                                20

usunięcie szwów po zabiegu w innej placówce       50
badanie kontrolne po zabiegu w innej placówce  100
ekstrakcje
paradontalny, mleczny 200
stały 250
z separacją korzeni 350
operacyjnie 600
ząb zatrzymany 800
pobranie materiału do badania hist. pat. - dodatkowo 100
leczenie połączeń ustno - zatokowych
plastyka połączenia ustno-zatokowego w trakcie chir. usuwania zęba 300
plastyka połączenia ustno-zatokowego (jako samodzielne postępowanie) 500
leczenie guzów, torbieli i zmian błony śluzowej
usunięcie guza z błony śluzowej, pobranie wycinka 350
usunięcie guza/ torbieli z kości lub biopsja kości 600
kriochirurgia: krioaplikacja zmian na błonie śluzowej 350
plastyki tkanek
podcięcie wędzidełka języka 150
plastyka wędzidełka wargi 400
plastyka przerostów poprotetycznych 600
osteoplastyka kości ( zmiana ograniczona do 1 zębodołu) 350
osteoplastyka kości ( rozległa) 600
leczenie ch. gruczołów ślinowych i stanów zapalnych
nacięcie ropnia 250
wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki podżuchwowej 350
mikrochirurgia endodontyczna
resekcja zęba przedniego 700
resekcja kolejnego zęba przedniego 600
resekcja zęba bocznego 800
pobranie materiału do h.p. - dodatkowo 100
leczenie chirurgiczne dla potrzeb ortodontycznych
odsłonięcie zęba zatrzymanego 700
z przyklejeniem zaczepu ortodontycznego - dodatkowo: 100
leczenie augmentacyjne i rekonstrukcyjne
augmentacja - zabieg ograniczony -szerokość 1 zębodołu 900
augmentacja - zabieg rozległy -szerokość powyżej 2 zębodołów 1500
augmentacja przeszczepem kości (1 butelka) 500
augmentacja PRF(mat. z krwi własnej pacjenta) (4 prob.) 350
augmentacja kością własną ( wióry) 400
augmentacje inne ( bloki kostne, siatki...) - wycena indywid.        ind.
użycie mambran zaporowych - cena użytej membrany      500-       700
implantologia
wprowadzenie implantu - część chirurgiczna 2850
korona na implancie ( cena przyblizona - wycena indywid.) 2600