CENNIK ŚWIADCZEŃ KOMERCYJNYCH

 

usługa                                                                                                             kwota     (zł)

konsultacja chirurgiczna                                                                                                                                          150

Dotyczy wizyt pierwszorazowych. Zawiera wykonane przez lekarza specjalistę pełne ( w zakresie dziedziny) badanie pacjenta, zebranie wywiadu medycznego oraz kwalifikację do ewentualnego zabiegu ze względów medycznych, określenie wskazań i przeciwwskazań, rokowania. Cena może zawierać także wydanie specjalistycznej opinii lekarskiej dla lekarza prowadzącego bądź wydanie zaświadczenia lekarskiego do celów leczniczych np. przed inną planowaną operacją/ leczeniem - jeśli potrzebne.

RTG panoramiczne w ramach konsultacji                                                                                                             50

RTG punktowe w ramach konsultacji                                                                                                                      20

ekstrakcje        

paradontalny, mleczny                                                                                                                                                150

stały                                                                                                                                                                                    200

z separacją korzeni                                                                                                                                                       250

operacyjnie                                                                                                                                                                      450

ząb zatrzymany                                                                                                                                                              600

pobranie materiału do badania hist. pat. – dodatkowo                                                                                  100

leczenie połączeń ustno - zatokowych  

plastyka połączenia ustno-zatokowego w trakcie chir. usuwania zęba                                                    200

plastyka połączenia ustno-zatokowego (jako samodzielne postępowanie)                                            450

leczenie guzów, torbieli i zmian błony śluzowej

usunięcie guza z błony śluzowej, pobranie wycinka                                                                                        300

usunięcie guza/ torbieli z kości lub biopsja kości                                                                                             500

plastyki tkanek

podcięcie wędzidełka języka                                                                                                                                     150

plastyka wędzidełka wargi                                                                                                                                         300

plastyka przerostów poprotetycznych                                                                                                                   400

osteoplastyka kości ( zmiana ograniczona do 1 zębodołu)                                                                            250

osteoplastyka kości ( rozległa)                                                                                                                                   450

leczenie ch. gruczołów ślinowych i zębopoch. ostrych stanów zapalnych              

nacięcie ropnia                                                                                                                                                                150

wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki podżuchwowej                                                                      300

mikrochirurgia endodontyczna

resekcja zęba przedniego                                                                                                                                            500

resekcja kolejnego zęba przedniego                                                                                                                        400

resekcja zęba bocznego                                                                                                                                                600

pobranie materiału do h.p. - dodatkowo                                                                                                                100

leczenie augmentacyjne i rekonstrukcyjne        

augmentacja przeszczepem kości (1 butelka)                                                                                                     500

augmentacja PRF(mat. z krwi własnej pacjenta) (4 prob.)                                                                              300

augmentacje inne ( bloki kostne, siatki...) - wycena indywid.      

użycie membran zaporowych - dodatkowo                                                                                                          350

implantologia  

wprowadzenie implantu - część chirurgiczna                                                                                                  2700

korona na implancie ( cena przyblizona - wycena indywid.)                                                                      2500