Dr n. med. Maciej Wrzoł
specjalista chirurg stomatolog

Ukończył Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w 2011 roku. Po odbyciu stażu podyplomowego w Akademickim Centrum Stomatologii podjął pracę jako asystent w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego a następnie rozpoczął rezydenturę w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii NZOZ Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej w Bytomiu. W grudniu 2017 roku Rada Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu nadała mu stopień doktora nauk medycznych po obronie dysertacji na temat profilu antyoksydacyjnego u pacjentów poddanych zabiegom chirurgicznym a w październiku 2018 roku po złożeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego uzyskał tytuł Specjalisty Chirurga Stomatologicznego. Jest autorem i współautorem ponad 60 publikacji oraz doniesień zjazdowych krajowych jak i zagranicznych. Jest członkiem towarzystw naukowych takich jak: Polskie Towarzystwo  Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, PTS, OSIS(EDI) a od 2020 roku wchodzi w skład Rady Naukowej czasopisma naukowego: Medical Tribune:  Stomatologia po Dyplomie.